EU erklæring

EC OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING


St. Hjøllund savværk aps
Faurholtvej 3 Hjøllund
7362 Hampen

Deklarerer hermed at

Visuelt sorteret konstruktionstræ med retangulært tværsnit

er i overensstemmelse med Byggevaredirektivet (Direktiv 89/106/EEC, ændret ved Direktiv 93/68/EEC af Det Europæiske Råd den 22. juli 1993) for anvendelse i byggeri og at kravene i Anneks ZA i den harmoniserede europæiske standard er opfyldt.

 

EN 14081-1:2005


Produktet er underkastet fabriksproduktionskontrol, og det notificerede certificeringsorgan har gennemført en indledende certificering af fabriksproduktionskontrollen, og udstedt et EC Fabriksproduktionskontrol certifikat og udfører den løbende overvågning af fabrikkens produktionskontrol system

Certificeringsorgan: DS Certificering A/S
Certifikat nr.0527-CPD-2227

 

 

 


St. Hjøllund Savværk Aps
Faurholtvej 3
7362 Hampen
Mail: st.hjoellund@vedskov.dk
Kontakt:
Kontoret 22 11 80 72 /
Peter Laursen 40 58 38 26

Programmeret og hosted af nordicweb